Kontakty

E-mailové adresy: meno.priezvisko@stuba.sk BR Telefón: 00421 2 60291xxx, kde xxx je klapka

Sídlo ústavu: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Riaditeľ ústavu

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Organizačné oddelenie

Zuzana Šabíková, vedúca oddelenia

Emília Komžíková

C 504

747

Mgr. Zuzana Šedová

A 416

383

Pedagogickí pracovníci oddelenia BIS a SI - abecedný zoznam

Konzultačné hodiny platia cez semester, cez skúškové obdobie a prázdniny si prosím dohodnite konzultácie emailom.

Meno

Miestnosť

Klapka

Konzultačné hodiny

Ing. Eugen Antal, PhD.

BIS

C 516

361

Po dohode mailom

Ing. Stefan Balogh, PhD.

SI

C 610

104

Ut 11:00 - 13:00

Dr. rer. nat. Martin Drozda, Privatdozent

SI

C 601

109

Ing. Ondrej Gallo, PhD

SI

C 604

859

Po 9:00 - 10:00

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

BIS

C 501

226

Po 14:00 - 15:00

Ing. Alexander Hambalík, PhD.

BIS

C 610

104

Ut 14:00-16:00

Ing. Viliam Hromada, PhD.

BIS

C 510

288

Po dohode mailom

Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.

BIS

C 503

181

Ut 10:00 - 11:00, Št 10:00-11:00

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

SI

C 603

Št 14:00-16:00

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.

SI

C 609

891

Ing. Stanislav Marček

SI

C 604

859

doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD.

BIS

C 510

288

Po dohode mailom

Ing. Vladislav Novák

BIS

C 514

845

Po dohode mailom

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

SI

C 508

130

Ut 10:00-11:00, St 10:00-11:00

Mgr.Marek Sýs, PhD.

BIS

C 512

227

Ut 11:00-13:00, Št 11:00-13:00

Mgr. Zuzana Ševčíková

SI

C 605

576

Po dohode mailom

doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

BIS

C 608

398

Po dohode emailom

doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

BIS

C 507

651

Po 10:00-11:00, Št 10:00-11:00

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.

BIS

C 515

435

Ut 11:00-11:30, St 11:00-12:00, Št 11:00-11:30

PhD. študenti, oddelenia BIS a SI - abecedný zoznam

Meno

Miestnosť

Klapka

Forma štúdia

Ing. Róbert Bučko

SI

externá forma štúdia

Ing. Maroš Čavojský

SI

C 606

416

prezenčná forma

Ing. Csaba Cserba

SI

externá forma štúdia

Mgr. Tomáš Fabšič

BIS

C 513

756

prezenčná forma

Ing. Michala Gulášová

BIS

C 516

361

prezenčná forma

Ing. Vojtěch Jirka

SI

štúdium prerušené

Ing. Igor Kazlov

SI

C 614

externá forma štúdia

Ing. Pavol Marák

BIS

C 607

597

nadštandard

Ing. Peter Minarovský

SI

externá forma štúdia

Ing. Štefan Počarovský

SI

externá forma štúdia

Ing. Dominik Sopiak

SI

C 509

203

prezenčná forma

Ing. Peter Špaček

BIS

C 514

845

prezenčná forma

Ing. Juraj Varga

BIS

nadštandard

BIS (Bezpečnosť informačných systémov)

SI (Softvérové inžinierstvo)

Oddelenie matematiky

Kontakt (last edited 2018-01-24 12:23:03 by OtokarGrosek)