Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre štúdijný program Aplikovaná informatika

Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre doménu BIS: okruhyBIS.pdf

Okruhy tém na štátnu skúšku inžinierskeho štúdia pre doménu MSUS okruhyMSUS.doc

Vyucba/StatnaSkuska (last edited 2018-02-15 10:10:48 by PavolZajac)